MİSYON

        Öğrencilerimizi, içinde bulunduğumuz çağın imkanlarını kullanarak, bilgiye ulaşabilecek ve bilgiyi kullanabilecek, sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikler yoluyla psikolojik, bedenen ve fikren sağlıklı, tutarlı, kararlı, toplumla barışık bir şekilde milli ve manevi değerlerine hizmet etmeyi kendine amaç edinmiş bir nesil olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla sürekli ve düzenli eğitim faaliyetlerini yapmak.